پیام خوزستان
ارزش سهام عدالت، امروز 5 خرداد 1400
پنجشنبه 6 خرداد 1400 - 04:41:07
پیام خوزستان - ارزش سهام عدالت 0.9درصد افزایش یافت.
در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت درمقایسه با روز گذشته، 0.9درصد افزایش یافت و ارزش سبد 532هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به 9 میلیون و 882هزار تومان و 18 میلیون و 616هزار تومان رسید.
با احتساب این موضوع، ارزش 60درصد قابل فروش سبد 532هزار تومانی سهام عدالت به 5 میلیون و 929هزار تومان رسیده است.

http://www.khozestan-online.ir/fa/News/291217/ارزش-سهام-عدالت،-امروز-5-خرداد-1400
بستن   چاپ