پیام خوزستان
مخترعان توالت هایی با هوش مصنوعی ساختند
پنجشنبه 6 خرداد 1400 - 04:40:54
پیام خوزستان - این تصاویر توسط هوش مصنوعی با مجموعه‌ای از تصاویر مدفوع افراد سالم یا بیمار مقایسه می شود تا بیماری‌ها تشخیص داده شود.
این توالت توانسته با دقت 85 درصد انواع مدفوعی که مربوط به بیماریهای متفاوت است را طبقه بندی کند.
این توالت‌ها علاوه بر این تشخیص‌ها، زمان و تعداد باری که افراد از توالت استفاده می‌کنند را ثبت می کنند و می تواند تمام این اطلاعات را به پزشک‌ ارسال کند.
این اطلاعات در تشخیص پزشک بسیار کمک‌کننده است.

http://www.khozestan-online.ir/fa/News/291216/مخترعان-توالت-هایی-با-هوش-مصنوعی-ساختند
بستن   چاپ