پیام خوزستان
مجموعه تاریخی گردشگری رازی
چهارشنبه 5 خرداد 1400 - 09:27:00
پیام خوزستان - مجموعه تاریخی گردشگری 32 هزار مترمربعی رازی در جوار برج تاریخی طغرل در منطقه 20 تهران شامل فضاهای متعدد کتابخانه، موزه گالری، مراکز پذیرایی، نمایش و همایش با 4 سالن اصلی و گنجایش‌های مختلف 150 تا 1000 نفری احداث شده است.

همه عکس ها | http://www.tehranpicture.ir/u/1oi

پیام خوزستان

مرکز همایش های رازی

پیام خوزستان

مرکز همایش های رازی

پیام خوزستان

مرکز همایش های رازی

پیام خوزستان

مرکز همایش های رازی

http://www.khozestan-online.ir/fa/News/291080/مجموعه-تاریخی-گردشگری-رازی
بستن   چاپ