پیام خوزستان
بدخواه کسان هیچ به مقصد نرسد
سه شنبه 22 خرداد 1403 - 17:24:10
پیام خوزستان - آخرین خبر /بدخواه کسان هیچ به مقصد نرسد
یک بد نکند که با خودش صد نرسد

من نیک تو خواهم و تو خواهی بد
من تو نیک نبینی و به من بد نرسد

http://www.khozestan-online.ir/Fa/News/882848/بدخواه-کسان-هیچ-به-مقصد-نرسد
بستن   چاپ