پیام خوزستان
نظرات صریح پزشکیان درباره برجام
سه شنبه 22 خرداد 1403 - 17:24:01
پیام خوزستان - آخرین خبر / ️بازخوانی مصاحبه قدیمی "آخرین خبر" با پزشکیان در سال 1400؛ نظرات صریح پزشکیان درباره برجام را ببینید. 

http://www.khozestan-online.ir/Fa/News/882846/نظرات-صریح-پزشکیان-درباره-برجام
بستن   چاپ