پیام خوزستان
ماجرای ضرب المثل حرفهای بند تنبونی
سه شنبه 22 خرداد 1403 - 15:39:06
پیام خوزستان - آخرین خبر / به کسی که حرف‌هایی که بهم مرتبط نیست را خیلی ماهرانه بچسباند و توضیح دهد می‌گویند

http://www.khozestan-online.ir/Fa/News/882802/ماجرای-ضرب-المثل-حرفهای-بند-تنبونی
بستن   چاپ