پیام خوزستان
مثل گهی پشت به زین و گهی زین به پشت
سه شنبه 22 خرداد 1403 - 12:58:22
پیام خوزستان - آخرین خبر / این ضرب المثل از شاهنامه فردوسی می‌آید

http://www.khozestan-online.ir/Fa/News/882687/مثل-گهی-پشت-به-زین-و-گهی-زین-به-پشت
بستن   چاپ