پیام خوزستان
شبکه برق انتقال ناحیه شرق اهواز بهبود یافت
سه شنبه 22 خرداد 1403 - 11:59:56
پیام خوزستان - ایرنا / معاونت طرح‌های توسعه شرکت برق منطقه‌ای خوزستان گفت: خط 230 کیلوولت پست اهواز 2 به سپیدار با هادی (سیم) پرظرفیت تکمیل و برقدار شد.
مهدی ابوعلی گله‌داری، معاونت طرح‌های توسعه شرکت برق منطقه‌ای خوزستان با بیان اینکه این طرح با ارزش سرمایه‌گذاری بالغ بر 220 میلیارد ریال به پایان رسید اظهار کرد: عملیات تکمیل تعویض هادی خط 230 کیلوولت پست اهواز 2 سپیدار با هادی پرظرفیت شامل تامین تجهیزات، نصب و سیم‌کشی به طول 12 کیلومتر مدار به پایان رسید و برقدار شد.

وی ادامه داد: بهبود قابلیت اطمینان شبکه برق ناحیه شرق اهواز از جمله مهم‌ترین اهداف بهره‌برداری از این طرح بود.
معاونت طرح‌های توسعه شرکت برق منطقه‌ای خوزستان اظهار کرد: افزایش امکان ترانزیت توان، امکان مانور در شبکه انتقال منطقه، افزایش پایداری و تامین برق مشترکین خانگی و صنعتی و متعادل‌سازی بار ترانس‌ها، بهبود سطح ولتاژ و افزایش امکان بارگیری از ظرفیت منصوبه پست 230 کیلوولت سپیدار اهواز از دیگر اهداف بهره‌برداری از این طرح بوده است.

http://www.khozestan-online.ir/Fa/News/882599/شبکه-برق-انتقال-ناحیه-شرق-اهواز-بهبود-یافت
بستن   چاپ