پیام خوزستان
افت 29 درصدی تولید خودرو؛ فاصله 57 درصدی تولید با وعده وزیر صمت
دوشنبه 21 خرداد 1403 - 15:39:45
پیام خوزستان - مهر /وزیر صمت وعده تولید 1.7 میلیون خودرو در 1403 را داده که برای تحقق این وعده باید طی 2 ماهه امسال 283 هزار دستگاه تولید می شد اما 122 هزار دستگاه تولید شده که فاصله 57 درصدی با وعده وزیر دارد.
بر اساس اعلام عباس علی آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت، تولید خودرو در سال جاری رکورد یک میلیون و 700 هزار خودرو را جهت جبران کسری نیاز بازار خواهد زد.
با این حال به نظر می‌رسد در 2 ماه نخست سال جاری وعده‌های وزیر صمت هنوز جامه عمل نپوشیده است؛ در همین ارتباط بررسی صورت‌های مالی ارائه شده از سوی خودروسازان بزرگ کشور (ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو) به کدال نشان می‌دهد در 2 ماه نخست امسال 122 هزار و 411 دستگاه خودروی سواری (بدون در نظر گرفتن وانت پراید) تولید و در مقابل 110 هزار و 353 دستگاه فروخته شده است. این در حالیست که 2 ماهه پارسال در مجموع 171 هزار و 341 دستگاه تولید و 121 هزار و 945 دستگاه خودرو فروخته شده بود.
بنابراین طی 2 ماه نخست امسال تولید خودرو 29 درصد و فروش خودرو 10 درصد کاهش یافته است که البته عمده دلیل این اتفاق توقف تولید کوییک معمولی در پارس خودرو و افت تولید گروه پژو در ایران خودرو بوده است.
در مجموع اگر قرار بود وعده وزیر صمت مبنی بر تولید یک میلیون و 700 هزار دستگاه خودرو در سال جاری محقق شود باید طی 2 ماهه امسال بالغ بر 283 هزار دستگاه خودروی سواری تولید می‌شد اما در حال حاضر بالغ بر 122 هزار دستگاه خودرو تولید شده که یک فاصله 57 درصدی با وعده‌ها دارد.
افت 38 درصدی تولید ایران خودرو
ایران خودرو در ماه نخست سال 1403 توانسته 29 هزار و 370 دستگاه از خانواده پژو تولید کند که از این میزان 28 هزار و 66 دستگاه را فروخته است. این در حالیست که در مدت مشابه پارسال 45 هزار و 708 خودرو در گروه پژو تولید شده بود که از این میزان هم 39 هزار و 623 دستگاه به فروش رفته بود. بنابراین در 2 ماه امسال در گروه پژو بالغ بر 16 هزار و 338 دستگاه کمتر تولید و به تبع آن بالغ بر 11 هزار و 557 دستگاه کمتر فروخته شده است.
نکته قابل توجه آنکه در 2 ماهه امسال یک هزار و 304 دستگاه از گروه پژو در پارکینگ‌های ایران خودرو مانده است.
همچنین ایران خودرو در 2 ماه نخست امسال 9 هزار و 288 دستگاه از گروه سورن تولید کرده که از این میزان 9 هزار و 728 دستگاه به فروش رفته است. این شاخص‌ها در مدت مشابه پارسال به ترتیب 6 هزار و 997 دستگاه و 4 هزار و 573 دستگاه بود. بنابراین تولید و فروش خودروهای گروه سورن نسبت به پارسال افزایش یافته است که به نظر می‌رسد ایران خودرو با کاهش ظرفیت تولید گروه پژو، نسبت به رشد تولیدات گروه سورن اقدام کرده است.
در 2 ماه نخست امسال 11 هزار و 817 دستگاه خودروی دنا تولید شده که از این میزان 11 هزار و 465 دستگاه فروخته شده است. در 2 ماه پارسال 12 هزار و 391 دستگاه دنا تولید و 8 هزار و 838 دستگاه به فروش رسیده بود. بنابراین اگرچه تولید دنا در 2 ماهه کاهش یافته اما فروش این خودرو افزایش یافته است.

پیام خوزستان


از خودروی رانا نیز در 2 ماه امسال 2 هزار و 640 دستگاه تولید شده که از این میزان 2 هزار و 571 دستگاه به فروش رفته است. تولید رانا در مدت مشابه پارسال یک هزار و 365 و فروش این محصول یک هزار و 217 دستگاه بود. بنابراین تولید و فروش این خودرو نیز افزایشی شده است.
در فروردین و اردیبهشت امسال 7 هزار و 600 دستگاه تارا تولید شده که از این میزان 7 هزار و 514 دستگاه فروخته شده است. در 2 ماهه پارسال 6 هزار و 154 دستگاه تولید و 5 هزار و 695 دستگاه به فروش رفته بود. بنابراین تولید و فروش این خودرو هم افزایشی شده است.
در 2 ماه امسال یک هزار و 799 دستگاه هایما تولید شده اما در مقابل یک هزار و 883 دستگاه فروخته شده است که به نظر می‌رسد خودروهای مانده در پارکینگ تحویل متقاضیان شده است. در 2 ماهه پارسال 2 هزار و 308 دستگاه هایما تولید و 2 هزار و 148 دستگاه فروخته شده بود.
در بخش سایر محصولات 2 هزار و 878 دستگاه تولید شده اما 5 هزار و 697 دستگاه به فروش رفته است. این شاخص‌ها در 2 ماه پارسال به ترتیب یک هزار و 703 دستگاه و یک هزار و 706 دستگاه بود.
در مجموع در 2 ماهه امسال 65 هزار و 392 انواع خودرو در ایران خودرو تولید و در مقابل 66 هزار و 924 دستگاه به فروش رفته است. این در حالیست که مدت مشابه پارسال 105 هزار و 405 دستگاه خودرو تولید و 63 هزار و 800 دستگاه فروخته شده بود. البته آنطور که ایران خودرو در صورت مالی خود اعلام کرده در این بازه زمانی 6 هزار و 677 دستگاه خودرو تولید کرده اما تجاری سازی نکرده است.
بر این اساس تولید خودرو در ایران خودرو 38 درصد با کاهش مواجه شده است.
تولید در سایپا هم 10 درصد کاهش یافت
گروه خودروسازی سایپا در 2 ماه امسال 30 هزار و 123 دستگاه از خانواده X200 ( تیبا ، کوییک ، ساینا) تولید کرده و در مقابل 26 هزار و 655 دستگاه فروخته است. 2 ماهه پارسال 38 هزار و 897 دستگاه از این گروه تولید شده و 33 هزار و 586 دستگاه فروخته شده بود. بنابراین بالغ بر 3 هزار و 468 دستگاه کمتر تولید شده است.
در 2 ماه نخست امسال 8 هزار و 903 دستگاه شاهین تولید شده و 8 هزار و 566 دستگاه به فروش رفته است. در 2 ماهه پارسال 7 هزار و 908 دستگاه شاهین تولید و 7 هزار و 146 دستگاه فروخته شده بود. بنابراین تولید این خودرو افزایشی شده است.
طی 2 ماه امسال 10 هزار و 632 دستگاه وانت 151 تولید و 9 هزار و 537 دستگاه فروخته شده است. در مدت مشابه پارسال از این خودرو 7 هزار و 841 دستگاه تولید و 8 هزار و 685 دستگاه فروخته شده بود.

پیام خوزستان


در بخش سایر محصولات هم 3 هزار و 339 دستگاه تولید اما 221 دستگاه به فروش رفته است.
در مجموع سایپا در 2 ماه امسال (بدون در نظر گرفتن تولید وانت 151) 42 هزار و 365 دستگاه انواع خودروی سواری تولید و در مقابل (بدون در نظر گرفتن فروش وانت 151)‌ 35 هزار و 442 دستگاه فروخته شده است. سایپا در 2 ماه پارسال 46 هزار و 805 دستگاه تولید و 40 هزار و 732 دستگاه خودرو فروخته بود. بنابراین در 2 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال 4 هزار و 440 دستگاه کمتر تولید شده که عمدتاً مربوط به خانواده X200 می‌شود.
بر این اساس تولید خودرو در سایپا 10 درصد با کاهش مواجه شده است.
توقف تولید کوییک معمولی در پارس خودرو
گروه خودروسازی پارس خودرو (زیرمجموعه سایپا) در 2 ماه امسال 13 هزار و 976 دستگاه از گروه Q200 تولید کرده و در مقابل 7 هزار و 987 دستگاه فروخته است. در دو ماهه پارسال 11 هزار و 896 دستگاه از این گروه تولید و 10 هزار و 178 دستگاه به فروش رفته بود.
از خودروی جدید سهند نیز 132 دستگاه در 2 ماه نخست امسال تولید شده است.

پیام خوزستان


تولید کوییک معمولی دنده‌ای هم در پارس خودرو صفر بوده در حالی که فروردین پارسال از این خودرو 7 هزار و 235 دستگاه تولید و فروخته شده بود.
در اردیبهشت ماه پارس خودرو اقدام به تولید ساینا S هم کرده که توانسته 546 دستگاه از این خودرو تولید کند.
در مجموع در ماه نخست امسال پارس خودرو 14 هزار و 654 دستگاه خودرو تولید و در مقابل 7 هزار و 987 دستگاه فروخته است. پارس خودرو در 2 ماه پارسال 19 هزار و 131 دستگاه خودرو تولید و 17 هزار و 413 دستگاه فروخته بود. بنابراین در 2 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال 4 هزار و 477 دستگاه کمتر تولید شده است که عمدتاً مربوط به توقف تولید کوییک معمولی دنده‌ای می‌شود.
بر این اساس تولید خودرو در پارس خودرو با 24 درصد کاهش مواجه شده است.

http://www.khozestan-online.ir/Fa/News/882178/افت-29-درصدی-تولید-خودرو؛-فاصله-57-درصدی-تولید-با-وعده-وزیر-صمت
بستن   چاپ