پیام خوزستان
رئیس کانون عالی شوراها خطاب به وزیر کار:
پیش نویس برنامه هفتم توسعه، نابودی حقوق بنیادی کار است/ دستور تشکیل جلسه دهید
جمعه 5 خرداد 1402 - 23:49:37
پیام خوزستان - رئیس کانون عالی شورهای اسلامی کار کشور در نامه ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستار تشکیل جلسه ای با وی درباره پیش نویس برنامه هفتم توسعه کشور شد.

در نامه اولیا علی بیگی به صولت مرتضوی تصریح شده است که پیش نویس لایحه برنامه هفتم توسعه در جهت تضییع حقوق بنیادی کار می باشد که موجبات نارضایتی و نگرانی های عمیق در میان کارگران شده است.

پیام خوزستانhttp://www.khozestan-online.ir/Fa/News/733961/پیش-نویس-برنامه-هفتم-توسعه،-نابودی-حقوق-بنیادی-کار-است--دستور-تشکیل-جلسه-دهید
بستن   چاپ