پیام خوزستان
توزیع 700 تن کود آبزی پروری در خرمشهر
یکشنبه 31 اردیبهشت 1402 - 11:20:32 AM
باشگاه خبرنگاران
پیام خوزستان - کیوان طرفی مدیر جهاد کشاورزی خرمشهر گفت: 700 تن کود آبزی پروری در سال 1401 میان پرورش دهندگان خرمشهری توزیع شد.
به گفته او کود توزیع شده از نوع اوره بود.
مدیر جهاد کشاورزی خرمشهر گفت: این کود از سهمیه مربوط به شیلات و کود اختصاصی تامین شد.
 

http://www.khozestan-online.ir/Fa/News/730340/توزیع-700-تن-کود-آبزی-پروری-در-خرمشهر
بستن   چاپ