پیام خوزستان
ببینید؛
ادامه آتش سوزی انبار الکل در اهواز
جمعه 7 خرداد 1400 - 01:17:15
پیام خوزستان - اهواز - با گذشت چند ساعت از آغاز آتش سوزی در انبار الکل در اهواز، این آتش سوزی هنوز مهار نشده است.

دریافت 47 MB
به گزارش خبرنگار مهر ، از ساعت 17 و 50 دقیقه عصر پنجشنبه حادثه آتش سوزی یک باب منزل مسکونی به مرکز عملیات آتش نشانی گزارش شد.
صاحب این منزل مسکونی به صورت غیرمجاز نسبت به تبدیل منزل به انبار الکل اقدام کرده بود.
تا این لحظه 12 آتش نشان مصدوم شدند که فقط سه نفر آنها به صورت سرپایی درمان و مابقی به مراکز درمانی و بیمارستان سوانح سوختگی منتقل شدند.

http://www.khozestan-online.ir/Fa/News/291399/ادامه-آتش-سوزی-انبار-الکل-در-اهواز
بستن   چاپ